Ex-CEO do PayPal teme a inteligência artificial

Por que o ex-CEO do PayPal (e agora na Valor Capital) teme a inteligência artificial